GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM

Läs om mottagande av ensamkommande, förförande jämförelser när det gäller vårdcentralers kvalitet och delaktighetsmodellen – inflytande genom dialog. Läs också om trygghetsbostäder, den sociala barnavården, att det kanske är dags att skapa en evidensmodell som bättre passar för äldreomsorg med mera.

Fourum fou i vast forskning och utveckling

Rubriker i det här numret:

 • Boendefrågan för ensamkommande prioriteras
 • Förförande jämförelser – finns det ett samband mellan vårdcentralers kvalitet och nivåerna av undvikbar slutenvård och oplanerade återinskrivningar på sjukhus?
 • Fyra FoU-enheter i samarbete om unikt föräldrastöd
 • Mellan institution och egen lägenhet
 • Varför bör man satsa på trygghetsbostäder?
 • Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården
 • "Dags att skapa en evidensmodell som bättre passar för äldreomsorg?"
 • Forskarstöd till arbetet med barn som anhöriga
 • Delaktighetsmodellen – inflytande genom dialog
 • Mobila fältteamet fyller ett stort glapp
 • Tillsammans får jag egenkraft – en rapport om Utväg Göteborgs kvinnogruppsverksamhet
 • Det som händer i Göteborg stannar inte där – om öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis.
 • Utveckling och innovation för bättre boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik
 • Äldre migranter och deras sociala nätverk
 • Förslag till förbättringar för unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa
 • Varför söker äldre bistånd första gången?


Ladda ner:


Vill du bli prenumerant?

Tidskriften Fourum ges ut två gånger om året. Skicka ett mejl till fou@grkom.se och ange om du vill ha tidningen i pappersformat eller som PDF. Att prenumerera är gratis.

Senast uppdaterad: 2015-11-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund