GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM

Läs om psykisk ohälsa – en global utmaning, välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer, från integrering till rekrytering och vad ungdomar tycker och tänker bland annat.

Rubriker i det här numret

 • Psykisk ohälsa – en global utmaning som vi arbetar med nationellt, regionalt och lokalt
 • AllAgeHub – välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer
 • Från integrering till rekrytering
 • Ensamkommande barn och unga
 • Funktionshinderrörelsen och Västra Götalandsregionen – en relation under lupp
 • Besöksrekord på Socialchefsdagarna
 • Samverkan – ett sätt att skapa hållbara bostäder
 • Arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom barn- och ungaområdet
 • Vad tycker och tänker ungdomar?
 • Hallå där Cristina Dahlberg, ny projektledare inom barn- och ungområdet
 • Utbildning för dig som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar
 • Rätt stöd i rätt tid
 • Nu har jag en magister i evidensbasering!
 • Mötesplats Funktionshinder ät tillbaka
 • Social översiktsplan i Kungälvs kommun
 • Från bra till bättre – en utvärdering av intraprenadförsöket i Göteborgs Stad
 • Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle
 • En jämlik dialog
 • Delaktighetsmodellen tog dem till Barcelona
 • Ungas och utlandsföddas attityder till vård- och omsorgsarbete
 • Mötesplats IFO

 

Ladda ner

 

Vill du bli prenumerant?

Tidskriften Fourum ges ut två gånger om året. Skicka ett mejl till fou@grkom.se och ange om du vill ha tidningen i pappersformat eller som PDF. Att prenumerera är gratis.

Senast uppdaterad: 2016-11-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund