GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM

Läs om hur skyddsnätet kring unga vävs av samverkan: Västbus, trygghetsarbete i Angered och Klara i Lilla Edet. Läs också om bättre vårdcentraler för äldre, cannabisbehandling i praktiken med mera.

Fourum fou i vast

Fler rubriker i det här numret:

  • Kartläggning: Det handlar om jobb
  • Mer verksamhetsutveckling med samordnad statistik
  • Det sociala nätverkets betydelse för äldre utlandsfödda
  • Nationell samverkan för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
  • Bättre stöd till unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa
  • Förstärkt brukarmedverkan
  • Utmanande beteenden - utmanade verksamheter
  • Ung i vår tid


Ladda ner:


Vill du bli prenumerant?

Tidskriften Fourum ges ut två gånger om året. Skicka ett mejl till fou@grkom.se och ange om du vill ha tidningen i pappersformat eller som PDF. Att prenumerera är gratis.

Senast uppdaterad: 2015-01-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund