GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM

Läs om kommunala arbetsmarknadsenheter, trygghetsbostäder, social barn- och ungdomsvård, föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, forskare i äldreomsorgen med mera.

Fourum

Ur innehållet:

Hur jobbar de kommunala arbetsmarknadsenheterna?

Vad tycker unga? Hur kan deras villkor förbättras?

Är det tryggt i trygghetsbostäder?

"Föräldrar har kontakt med 20–80 professionella"

Sandra och Hanna lär ut föräldraskap

Forskare i äldreomsorgen – ett steg på vägen mot en evidensbaserad praktik

Gå kursen när du vill och var du vill – i din egen takt

Surfplattan öppnar en helt ny värld!


Ladda ner:


Vill du bli prenumerant?

Tidskriften Fourum ges ut två gånger om året. Skicka ett mejl till fou@grkom.se och ange om du vill ha tidningen i pappersformat eller som PDF. Att prenumerera är gratis.

Senast uppdaterad: 2014-08-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund