GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM

Läs om hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre, hur GR arbetar med mottagande och integration, inskolnings- och introduktionsprogram för socialsekreterare och ny forskning om populärt föräldrautbildningsprogram med mera.

Rubriker i det här numret:

 • Förbättringsverkstad – från idé till verksamhet
 • De första åren som socialsekreterare
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre i fokus
 • Kan äldre och unga påverka sin boendemiljö med hjälp av film?
 • Träffpunkter för äldre – har de någon betydelse för hälsan?
 • Funktionhinderrörelsens relation till Västra Götalandsregionen
 • "Konsten att hänga i luften så länge som möjligt"
 • Att gemensamt motverka ungdomskriminalitet
 • Forskning och verksamhet för bättre strokevård
 • Gemensamt ansvar för elevers närvaro
 • Med fokus på mottagande och integration
 • 30 barnfamiljer – ett projekt på vägen till arbete
 • Kunskapsöversikt: ekonomiskt välfärdsstöd och generationsöverföring
 • Unga till arbete
 • Socialsekreterarrollen i fokus
 • Ny forskning om populärt föräldrautbildningsprogram
 • Nationell satsning på evidensbaserad praktik inom funktionhinderområdet – en summering
 • "Om forskningen pekar på risker så måste vi tänka in det och väga det mot våra egna erfarenheter"
 • AllAgeHub – utveckling och innovation för  bättre boendemiljöer och välfärdsteknologi
 • Utvärdering av pilotprojektet Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal
 • Ta examen i evidensbasering

 

Ladda ner:

 

Vill du bli prenumerant?

Tidskriften Fourum ges ut två gånger om året. Skicka ett mejl till fou@grkom.se och ange om du vill ha tidningen i pappersformat eller som PDF. Att prenumerera är gratis.

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund