GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nytt FoU-projekt: Mobiliserande trygghetsarbete i Angered

FoU i Väst följer och utvärderar ett förebyggande ungdomsarbete.

För ett förebyggande ungdomsarbete satsar stadsdelsförvaltningen Angered på att utveckla partnerskap och lokalt ansvarstagande.

Arbetet ska vara informerat i bemärkelsen att det baseras på kunskap om (föränderliga) förhållanden, behov och resurser i området samt kopplat till forskning. Att utveckla ett informerat förebyggande ungdomsarbete innebär därför också att skapa förutsättningar för gemensamt organisatoriskt lärande och förändringar.

Torbjörn Forkby vid FoU i Väst följer och utvärderar satsningen.


Kontaktperson på GR: Torbjörn Forkby

Senast uppdaterad: 2014-01-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund