GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny rapport om arbete och funktionsnedsättning

Slutrapporten från det ESF-finansierade projektet GRAF är klar. Fokus i projektet har varit kompetens- och verksamhetsutveckling för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden.

Inom ramen för GRAF-projektet har ca 500 deltagare under två års tid fått möjlighet att utveckla sin kompetens, sina verksamheter samt höja ambitionen när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättning att komma i arbete.

Enligt Nicholas Singleton, projektledare i GRAF-projektet, handlar det dock inte bara om funktionsnedsättning och arbete.

– Vi har under projektets tid insett att det finns många personer som behöver mer stöd för att närma sig, få och behålla ett arbete. Det handlar om personer som finns i komplexa system där vi inte ens själva alltid kan förstå eller förklara varför det inte alltid fungerar att samverka myndigheter emellan, säger Nicholas.

Syftet med projektet har varit att genom kompetensutveckling av personal och chefer åstadkomma en förändring och utveckling av arbetsmetoder och organisatoriska strukturer kring funktionshinder och psykisk ohälsa i relation till arbete.

– När vi nu står här med två års erfarenhet av ännu ett projekt, kan vi då stolta säga att vi gjort skillnad? Att vi känner oss väl rustade att bidra till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden etablerar sig på densamma? Ja, det är vi övertygade om, säger Nicholas Singleton.

Senast uppdaterad: 2014-08-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund