GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ny omgång av Utveckling Grupp och Ledarskap i vår

Utveckling Grupp och Ledarskap (UGL) är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. I vår startar en ny omgång av utbildningen.

Många tycker att UGL är en av de bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken som bygger på uppgifter, samtal och teorier. Utblidningen ges vid tre tillfällen i vår, den 3–7 mars, 5–9 maj och 19–23 maj. Handledare på utbildningen är Sofi Bäckelin och Tomas Thaung, som anses vara två av Sveriges bästa och mest erfarna handledare inom UGL.

Senast uppdaterad: 2014-02-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund