GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyhetsbrev september 2014 från FoU i Väst

Läs bland annat om kostnadsfri webbutbildning, att mäta barns och ungas hälsa och livsvillkor, stor konferens om palliativ vård samt grundutbildning i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children.

Rubrikerna i nyhetsbrevet:

  • Vill du medverka på en större konferens om palliativ vård?
  • Grundutbildning i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children, PYC
  • Ny kostnadsfri webbutbildning om alternativ till läkemedel
  • Surfplattan öppnar en helt ny värld för äldre
  • Att mäta barns och ungas hälsa och livsvillkor
  • Hur är det att vara ung i Göteborgsregionen idag?
  • Vilken behandling får vuxna som har ett cannabismissbruk?
  • Funktionshinder & psykisk ohälsa: stöd för att närma sig arbetsmarknaden
  • Pusselbiten som saknades - om en samverkansmodell för personer som samtidigt har ett missbruk eller beroende och en psykisk sjukdom och därtill en långvarig funktionsnedsättning
  • En fullmatad kalender med kurser, seminarier, utbildningar och konferenser

 

Läs nyhetsbrevet här.

 

Vill du prenumerera på FoU i Väst/GR:s nyhetsbrev?
Skicka ett mejl till fou@grkom.se så ordnar vi en prenumeration.

Senast uppdaterad: 2017-06-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund