GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyhetsbrev oktober från FoU i Väst/GR

Läs om praktiskt och teoretiskt stöd i förbättringsarbete, trubbiga kvalitetsmått, kompetens och stabilitet i den sociala barnavården, nya projekt med fokus på äldre och förebyggande med mera.

FoU i Väst/GR:s nyhetsbrev utkommer några gånger om året. I oktober månads nyhetsbrev kan du läsa om följande:

 • Kunskapscafé kring studie om undvikbar slutenvård och återinskrivningar på sjukhus.
 • Praktiskt och teoretiskt stöd i förbättringsarbete.
 • Grundutbildning i unikt föräldrautbildningsprogram.
 • Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården.
 • Presentation av statlig utredning: En förbättrad bostadssituation för äldre.
 • Tre nya projekt med fokus på äldre och förebyggande arbete.
 • Öppna jämförelser bland kommunerna i regionen – nya rapporter.
 • Implementering av evidensbaserade metoder svårt men möjligt!
 • Kunskapsstyrning i äldreomsorg – implementering av och samarbete kring evidensbaserad praktik.
 • Att göra skillnad – utvärdering av mobila fältteamets roll och betydelse.
 • Studiecirkelmaterial om palliativ vård och omsorg – NYTRYCK!
 • Förändring, förbättring, lärande. NYTRYCK av handbok för dig som är intresserad av förbättringsarbete och nyfiken på genombrottsmetoden.
 • Att tänka nytt inom ramen för det gamla – utvärdering av projektet Unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa.
 • Följ oss på Twitter! Vår planeringsledare Linda Macke twittrar om äldreområdet.
 • Kalender med en mängd kurser, seminarier, utbildningar och konferenser.


Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Skicka ett mejl till fou@grkom.se så blir du prenumerant.

Senast uppdaterad: 2017-01-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund