GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyhetsbrev november 2014 från FoU i Väst

Ur innehållet: Knäck koden och öka ditt barnperspektiv! Äldre migranters nätverk. Ung i vår tid. Grundutbildning i föräldrautbildningsprogrammet PYC.

Detta kan du läsa om i nyhetsbrevet:

  • Knäck koden och öka ditt barnperspektiv! Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården.
  • Dags att anmäla sig till grundkurs i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC)
  • Ung i vår tid – forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd
  • Vill du medverka på en större konferens om palliativ vård och omsorg?
  • Bättre vårdcentraler för sköra äldre
  • Nya regionala sammanställningar av Öppna jämförelser
  • Äldre migranter och betydelsen av formella respektive informella nätverk
  • Kommande seminarier, konferenser, kurser & utbildningar

Läs nyhetsbrevet här.

 

Vill du prenumerera på FoU i Väst/GR:s nyhetsbrev?
Skicka ett mejl till fou@grkom.se så ordnar vi en prenumeration.

Senast uppdaterad: 2017-06-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund