GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyhetsbrev med påskhälsning

I FoU i Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om trygghetsboende, master i evidensbasering, vård och omsorg om äldre migranter, FoU på arbetsmarknadsområdet, mobila fältteamet, cannabis och ungdomar, Öppna jämförelser, färdtjänstens brukarråd och Västbus.

Några av rubrikerna i nyhetsbrevet:

 • Trygghetsboende: seminarium & ny rapport
 • Ta examen i evidensbasering
 • Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter?
 • FoU-plattformen för arbetsmarknad växer!
 • Utvärdering av det mobila fältteamet
 • Cannabis – ett ökat hot mot ungdomar?
 • Trygghetsbostäder i Rambergsstaden
 • Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 – vård och omsorg om äldre
 • Med brukaren som ordförande! Utvärdering av Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor i Göteborgs Stad
 • Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 – ekonomiskt bistånd
 • Västbus – hur funkar det? Rapport från en undersökning och ett förbättringsarbete om barn och unga i behov av sammansatt stöd.


Senast uppdaterad: 2017-01-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund