GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyhetsbrev maj 2015 från FoU i Väst/GR

Läs om utvecklings- och innovationscenter vid Johanneberg Science Park, regionalt kompetenscentrum för myndighetsutövningen inom den sociala barnavården, trygghetsboende, temadagar om möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning med mera.

  • FoU i Väst/GR:s nyhetsbrev utkommer några gånger om året. I maj månads nyhetsbrev kan du läsa om följande:
  • Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården
  • Utveckling och innovation för bättre boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik
  • Välbesökt seminarium om trygghetsboende – ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare
  • Är du intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgsregionen?
  • Temadagar om möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning
  • "Vem är jag utan cannabis"
  • Barnets rättigheter i vårdnadstvister
  • "De behöver mer än bara prat om sitt föräldraskap"
  • Kalender med en del av alla kurser och konferenser som GR erbjuder under hösten


Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Skicka ett mejl till fou@grkom.se så blir du prenumerant.

Senast uppdaterad: 2015-06-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund