GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyhetsbrev juni från FoU i Väst/GR

Vi önskar glad sommar med nyheter om SSPF-samverkan kring unga i riskzon, strategiska utvecklingsfrågor inom äldreområdet, barn som vi blir utmanade av, nya cannabisstudier, två platsannonser och höstens fullspäckade kurs- och konferensutbud.

FoU i Väst/GR:s nyhetsbrev utkommer några gånger om året. I junimånads nyhetsbrev kan du läsa om följande:

 • Sök jobbet som forskare inom barn- och ungdomsområdet!
 • FoU i Väst söker vikarierande planeringsledare för GR-kommunernas gemensamma utvecklingsarbete inom äldreområdet
 • Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården
 • Nu lanseras äntligen www.pyc.se
 • Strategiska regionala utvecklingsfrågor för äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer
 • SSPF i Göteborg och Mölndal: fokus på ungdomar i riskzon
 • Barn som vi blir utmanade av
 • Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns hos alla medborgare?
 • Sammanfattning av två nya studier om cannabis
 • Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete?
 • Kalender med en del av alla kurser och konferenser som GR erbjuder under hösten


Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Skicka ett mejl till fou@grkom.se så blir du prenumerant.

Senast uppdaterad: 2015-06-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund