GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyhetsbrev från FoU i Väst/GR

Läs bland annat om Fokus Framtid, ungdomars syn på sin egna situation och seniormedicin.se

Alla rubriker i nyhetsbrevet:

  • "Villkor, värderingar och vägval", en konferens om ungdomars syn på sin egen situation
  • Skör och äldre – vad händer med tänder?
  • Välkommen till Göteborg och FoU-dagen på den 22:a nordiska kongressen om gerontologi
  • FoU i Väst/GR utvärderar SSPF
  • Nytt webbaserat stöd vid läkemedelsbehandling av äldre
  • Utvärdering av Fokus Framtid
  • Utvecklingsarbete med fokus på barn och ungdomar med psykisk ohälsa
  • Öppna jämförelser – Ekonomiskt bistånd 2013

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Att prenumerera är gratis. Det enda du behöver göra för att starta en prenumeration är att mejla namn och e-postadress till fou@grkom.se

Glad påsk!

Senast uppdaterad: 2014-04-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund