GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyckeltal personalhälsa 2017 – kortrapport

För sextonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda. 

Redan nu går det att ta del av de övergripande resultaten beträffande sjukfrånvaro och personalomsättning.

Längre fram i vår kommer den fullständiga rapporten.

Ladda ner

 

Vill du ha mer statistik?


Kontaktperson på GR: Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-04-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund