GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyckeltal Personalhälsa 2016 – tertial 2

En kortrapport som beskriver sjukfrånvaron bland GR-kommunernas anställda.

Medellivslängden i Sverige går upp och är nu 85 år för kvinnor och 81 år för män, högre än någonsin tidigare. Trots detta och trots en mängd aktiva åtgärder har ohälsotalen ökat sedan 2010 inom GR-regionen.

Den psykiska ohälsan av olika slag har blivit det vanligaste hälsoproblemet och utgör en av förklaringarna till våra ökade sjuktal.

– Det har sedan lång tid funnits ett tabu kring att diskutera psykisk ohälsa. Därför finns det också brister i samhället när det kommer till hur dessa sjukdomar skall hanteras. Inte bara hos oss som arbetsgivare utan även försäkringskassa och primärvården har samma brister i hantering och kunskap, säger Jan Wesa som är personalchef i Partille kommun.

Han menar att ett bättre samarbete och en helhetssyn krävs för att komma tillrätta med den psykiska ohälsan.

– Vi måste samtidigt tänka nytt och längre, vi behöver bli bättre på att förebygga psykisk ohälsa istället för att hantera ohälsan när den redan uppstått. Det effektivaste sättet att hantera problem är att förhindra att de uppstår eller växer sig stora.


Ladda ner

  1. Nyckeltal Personalhälsa 2016 – tertial 2PDF


Rapporter från tidigare år hittar du här.

Senast uppdaterad: 2016-10-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund