GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyckeltal hälsa-ohälsa 2014

Den nya sammanställningen av nyckeltal inom personalområdet visar bland annat att sjuktalen inom GR fortsätter att öka.

nyckeltal hälsa ohälsa

För trettonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nyckeltalen är sådana som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och gemensamt.

– Det mest intressanta som man kan se nu när man har statistik från många år tillbaka är sjuktalets utveckling. Nästan samtliga kommuner har som lägst sjuktal i mitten av 2010, sedan vänder det uppåt. Tendensen är tydlig för alla kommuner, även om Lilla Edet har minskat med en tiondel. Det påverkar hur man skall arbeta med frågan, säger Anders Pettersson som är personalchef i Härryda kommun.

Sjuktalen inom GR fortsätter att öka under 2014. Detta gäller även yngre medarbetare, där de tidigare varit lägre medan sjuktalen har ökat med stigande ålder. Det kan också konstateras att stressrelaterad ohälsa ökar speciellt bland yngre. En annan trend är att det är de långa sjukskrivningarna som ökar mest och då i huvudsak inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Grund för ett kunskapsbaserat förändringsarbete

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta aktivt med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer. För att detta ska vara möjligt är en viktig faktor att det finns kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med. Kunskap är alltid en viktig aspekt för att kunna göra rimliga bedömningar och för att fatta bra beslut.

Förhoppningen är att denna och tidigare nyckeltalsrapporter skall kunna ligga till grund för ett kunskapsbaserat förändringsarbete och för en analys av långsiktiga trender. Rapporten visar också på vilka kommuner som kan tjäna som goda exempel inom olika områden och som övriga kan hämta inspiration från.


Ladda ner


Kontaktperson på GR: Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2015-05-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund