GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyanlända barn och familjer – ny kunskap, forskning och praktiska exempel

Den 26 april är du välkommen till en mötesplats i Göteborg med fokus på mottagande och etablering av nyanlända barn och familjer. Mötesplatsen är avgiftsfri men anmälan krävs!

Den här mötesplatsen vänder sig till dig som arbetar inom skola, socialtjänst, integration, kultur och fritid eller liknande, i en kommun inom Västra Götalands eller Hallands län.


Dagens innehåll – ett urval

Vad säger forskningen om stöd till nyanlända barn och familjer?
Berit Berg, professor vid Institutt for sosialt arbeid, NTNU och forskningschef vid NTNU Samfunnsforskning, Trondheim i Norge.

Situationen för nyanlända barn och deras familjer – med fokus på sociala frågor och socialtjänstens roll
Jeanette Olsson, forskare vid FoU i Väst/GR, presenterar resultaten av en ny kartläggning från 13 västsvenska kommuner.

Att vara nyanländ förälder
Sonia Sherefay, folkhögskollärare och författare till ”Barnen i våra hjärtan” pratar bland annat om förändringar i familjestrukturer som kan uppstå i samband med migration.

Skolans möte med nyanlända barn
Monzer El-Sabini, Rektor vid Bergsjöskolan i Göteborg delar kunskaper och erfarenheter från många års pedagogiskt arbete med barn från olika kulturer.

Allaaktivitetshusen i Malmö är ett samarbete mellan enheten för fritid och förebyggande och skolan kring aktiviteter för nyanlända elever.

Samverkan för att nå nyanlända familjer
Exempel på hur vi kan samverka för att nå nyanlända familjer

Om arrangemanget

Den här mötesplatsen arrangeras av Projekt InVästlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Integration Västsverige, som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).Kontaktperson på GR: Linda Karlsson

Senast uppdaterad: 2018-02-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund