GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nya GRannar på studiebesök i Tyskland

─ Det är spännande att ta del av erfarenheterna här i Dortmund då det är så likt Göteborg, både vad gäller storleken på staden och i antalet ensamkommande barn och ungdomar man tagit emot, säger Lena Almqvist, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

Lena Almqvist, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

20 personer från projektet Nya GRannars medverkande kommuner har rest iväg till Dortmund i Tyskland för att dela erfarenheter och diskutera hur man i de två länderna har hanterat mottagandet av det stora antalet ungdomar under 2015 och det minskande antalet nyanlända därefter.

Starkaste intrycket hittills?
─ Att de jobbar så strukturerat med ideella organisationer. De har en paraplyorganisation där staden har personer anställda för att jobba med ideella krafter inom olika områden som till exempel kultur, samhällsfrågor och arbetsmarknad. Organisationerna är de som träffar de nyanlända, men staden finansierar och står för den övergripande strukturen. Det är verkligen ett superintressant sätt att jobba, säger Lena.

Något konkret som du tar med hem till verksamheten i Partille?
─ Är inspirerad och funderar över hur vi skulle kunna samla de ideella krafterna och jobba tillsammans. Tror på korsbefruktning och gillar tanken på kommunanställda och ideella organisationer i en mer strukturerad samverkan.

 

Nya GRannar vänder sig till personal som arbetar med ensamkommande barn och unga i de medverkande kommunernas verksamheter. Syftet är att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden, skolan och socialtjänsten. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs mer om Nya GRannar på www.grkom.se/nyagrannaröppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad: 2018-02-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund