GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nya arbetslöshetssiffror publiceras idag

Här hittar du färsk statistik för de 13 GR-kommunerna.

I dag har Arbetsförmedlingen publicerat månadsstatistiken över arbetslöshetsutvecklingen.

I Sverige ligger arbetslösheten på 7,4 procent i augusti vilket är samma nivå som för ett år sedan.

I GR-kommunerna varierar arbetslösheten mellan 2,1 och 7,4 procent.

Göteborg står för den största andelen av GR:s totala arbetslöshet på 28 600 personer, cirka 21 000 personer. Arbetslösheten i regionen har sjunkit med 200 personer jämfört med augusti 2016. Den lägsta arbetslösheten finns på Öckerö.

Förutom att arbetslösheten varierar stort mellan GR-kommunerna så råder det även fortsatt stora skillnader mellan olika grupper.

När det gäller gruppen unga mellan 18 och 24 år så har antalet arbetslösa i GR-kommunerna under det senaste året minskat med 600 personer från ca 4 200 till 3 600 personer. I åldersgruppen 25–64 år har däremot arbetslösheten i GR-kommunerna ökat med 400 personer.


Ladda ner

 

Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2017-09-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund