GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nya arbetslöshetssiffror från Arbetsförmedlingen

Här hittar du färsk statistik för de 13 GR-kommunerna.

I Oktober 2017 var 28 600 personer i GR-kommunerna arbetslösa i jämförelse med oktober 2016 då knappt 28 300 personer var arbetslösa.

När det gäller ungdomar har arbetslösheten sjunkit från 3 933 personer i oktober 2016 till 3 440 ungdomar i oktober 2017.


Ladda ner

 

Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2017-11-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund