GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nu kan du som är intresserad av äldrefrågor följa GR Välfärd på Twitter

Från och med den här veckan twittrar vår planeringsledare Linda Macke.

På Twitter berättar Linda om vad GR och FoU i Väst gör inom äldreområdet, men också om vad som händer i vår omvärld.

Följ GR Välfärd på @GR_Valfardlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2015-11-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund