GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nu finns rapporten om Parenting Young Children, PYC, tillgänglig

PYC har som mål att stödja föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och de senaste tre årens utvecklings- och implementeringsarbete finns nu tillgängligt i en rapport.

Projektet Parenting Young Children, PYC, är ett utbildningsprogram för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar, som har barn som är yngre än sju år. PYC-programmet används i hemmet eller hemliknande miljöer och syftet är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet vänder sig till yrkesverksamma som möter dessa föräldrar eller andra föräldrar som har svårigheter med sin föräldraförmåga.

PYC beviljades medel från Arvsfonden och inleddes 2011. Projektet har sitt urspung vid PRC, Parenting Research Centre, i Melbourne, Australien. Den här rapporten summerar tre års utvecklings- och implementeringsarbete av projektet i Sverige, fram till mars 2014. Forskningsdelen inom Parenting Young Children kommer att fortsätta i ytterligare cirka två år.

PYC-projektet är idag prövat i 26 svenska kommuner och resultaten är goda. Föräldrar, yrkesverksamma och chefer är alltigenom positiva till programmet. De positiva omdömena sammanfattas allra bäst av en deltagande förälder: ”För första gången sedan Hjalmar föddes tycker jag det är riktigt roligt att vara mamma!”

Senast uppdaterad: 2014-05-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund