GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nu är den här: Metodhandbok SamTidigt – Guide för samverkansprojekt

Under våren erbjuder vi kostnadsfria workshops för er som vill starta ett eget arbete kring samordnade insatser för barn i utsatta miljöer.

Tillsammans med en film om projektet tror vi att metodhandboken kan fungera som en konkret handledning i hur ett projekt kan organiseras och drivas. Fram t.o.m. den 31 maj kommer projektteamet att erbjuda kostnadsfria processledda workshops till dem som vill ha ett extra stöd för att sätta igång sitt SamTidigt-arbete.

Vi har beskrivit vår process i ett relativt stort projekt med sju deltagarkommuner (Alingsås, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) och med mycket pengar tack vare finansiering från Europeiska Socialfonden.

Men handboken är skriven så att ni som vill driva ett mindre projekt i er egen kommun ska kunna känna: Ja, det här vill och kan vi ocks göra!

De metoder som använts inom projektet, och som presenteras i denna handbok, är en vidareutveckling av metoder som med framgång använts i andra liknande projekt. Det är viktigt att bygga vidare på befintlig kunskap och erfarenhet. Med SamTidigt fick vi möjlighet att bygga en helhet och utveckla metoder och samverkan ytterligare.


Projekt SamTidigt (februari 2012–maj 2014) finansierades av ESF (Europeiska Socialfonden) och GR var projektägare. Målgruppen var personal inom skola och socialtjänst. Läs mer om projektet och se filmen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2015-03-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund