GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nationell satsning på barns och ungas psykiska hälsa

Ta del av material och erfarenheter från det arbete som gjorts och läs mer om hur satsningen fortsätter under 2015.

Under åren 2012–2014 har SKL drivit projektet Psynk för att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa.

Arbetet fortsätter 2015 under beteckningen Uppdrag psykisk hälsa. Utgångspunkten är en överenskommelse mellan SKL och regeringen.


Filmtips: En familj berättar om behovet av samverkan och sina erfarenheter av Västbus

vastbus samverkan

Klicka på bilden för att komma till sidan där den här och andra filmer finns.

– Den här korta filmen påminner om varför samverkan behövs. Ibland är det som att man glömmer det och fastnar i detaljer i lagstiftning och riktlinjer. Den här familjen hade runt 40 professionella kontakter, vilket inte verkar ovanligt när det handlar om barn i behov av sammansatt stöd. Andra studier har visat att det också kan handla om dubbelt så många. Vi kan inte gärna begära att familjer ska bära ansvaret för att allt detta hänger ihop, säger Anna Melke, forskare vid FoU i Väst/GR.

Västbus – en undersökning och ett utvecklingsarbete

Tillsammans med Ulla-Britt Caping Salas och Camilla Blomquist har Anna bedrivit ett tvåårigt utvecklingsarbete och undersökt hur Västbus används i praktiken. Även Camilla Blomquist har deltagit i undersökningen.

Rapporten går att beställa gratis från FoU i Väst/GR.

Senast uppdaterad: 2018-01-19 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund