GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) på GR

Socialchefer, SKL, Socialstyrelsen samt representanter från regionala samverkans- och stödstrukturer – från Haparanda i norr till Lund i söder – besökte GR den 6 april. Syftet var ett möte i NSK-S om kunskapsstyrning inom socialtjänstens område.

Deltagarna fick en bild av hur Arbetsmarknad och social välfärd på GR arbetar med kunskapsfrågor – genom FoU i Väst, kompetensutveckling, utvecklingsprojekt, samverkan med Göteborgs universitet och det nationella arbetet. Yrkesresan visades som ett exempel på en kunskapsinsats som omfattar alla delarna. Yrkesresan är en satsning för att öka kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

Catharina Johansson som är socialchef i Alingsås och ingår i NSK-S beskrev hur hon samarbetar med GR för att kunna bidra i det nationella arbetet för att kunskapsstödet till praktiskt verksamma ska kunna utvecklas.

Mötet handlade också om utlysningar för forskningsmedel genom Forte, samverkan nationellt och regionalt för kunskapsstöd, finansieringsformer för nationellt kunskapsstöd från SKL och om arbetet med Kunskapsguiden.

 

Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer

 

Senast uppdaterad: 2018-04-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund