GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Vad innehåller de reviderade riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Välkommen till en kostnadsfri heldagskonferens den 24 november!

Varmt välkommen till en konferens där Socialstyrelsens reviderade riktlinjer för missbruks- och beroendevården presenteras.

Under konferensen får du kunskap om vad riktlinjerna innehåller och vad de innebär i praktiken. Dessutom får du information kring arbetet med prioritering av insatser och indikatorer för uppföljning av vården.

Föreläsare är några av de nyckelpersoner som har varit verksamma i arbetet att ta fram riktlinjerna.

En chefsmanual till stöd för implementering kommer också att presenteras.

Eftersom riktlinjerna riktar sig till både hälso- och sjukvård och socialtjänst så är samverkan i fokus under konferensen.


Målgrupp

Beslutsfattare på olika nivåer d.v.s. politiker, chefer och tjänstemän med ett övergripande ansvar för missbruks- och beroendevård inom kommun, primärvård och övrig hälso- och sjukvård.


Arrangör

Konferensen arrangeras av Västra Götalandsregionen i samarbete med kommunalförbunden i länet, CERA vid Göteborgs Universitet (Center for Education and Research on Addiction), Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Brukarrådet i missbruksfrågor i Västra Götaland.


Övrig information

Konferensen är avgiftsfri. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas åt annan i organisationen. Vid utebliven närvaro debiteras 500 kr.


Mer information och anmälan

Senast uppdaterad: 2015-09-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund