GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Vad säger de nya riktlinjerna? Om detta handlade vår heldagskonferens den 11 oktober. Nu kan du ta del av filmade föreläsningar och skriftlig dokumentation från dagen.

Socialstyrelsen gav under 2015 ut nya riktlinjer för missbruks- och beroendeområdet, ­vilka ersatte de tidigare från 2007. Riktlinjerna utgör ett stöd för en evidensbaserad praktik och ger vägledning för verksamheter som möter personer med missbruk, beroende.

De nationella riktlinjerna är gemensamma för socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har ett tydligt samverkansfokus. Det delade huvudmanna­skapet innebär ett gemensamt ansvarstagande, vilket ställer krav på samverkan.

Som ett uttryck för detta arrangerades en länsgemensam spridningskonferens till ­hösten i Västra Götaland. Konferensen planeras i samverkan mellan Länsstyrelsen i Västra ­Götalands län, länets fyra kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Kriminalvården, CERA/Göteborgs ­universitet och Brukarrådet i Västra Götaland.

  1. Här hittar du filmer, bildspel och en skriftlig sammanfattning från konferensen


Kontaktpersoner på GR: Yvonne Witzöe och Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2016-11-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund