GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Här hittar du material från vår konferens den 24 november när Socialstyrelsens reviderade riktlinjer för missbruks- och beroendevården presenterades.

Under konferensen fick deltagarna kunskap om vad riktlinjerna innehåller och vad de innebär i praktiken.

Föreläsare var några av de nyckelpersoner som har varit verksamma i arbetet att ta fram riktlinjerna och i prioriteringen av insatser och indikatorer för uppföljning av vården.

En chefsmanual till stöd för implementering presenterades också.

Ladda ner

En sammanfattning av konferensen i ord & bild:

Föreläsarnas presentationer:Arrangörer

Konferensen arrangeras av Västra Götalandsregionen i samarbete med kommunalförbunden i länet, CERA vid Göteborgs universitet (Center for Education and Research on Addiction), Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Brukarrådet i missbruksfrågor i Västra Götaland.


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe (fd Andersson) och Ann Karlsson

Senast uppdaterad: 2015-12-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund