GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

När man blir skör och äldre – vad händer med tänder?

Svar: Det kan bli dyrt och plågsamt. Läs mer i pressmeddelande daterat 2014-01-20.

När hälsan sviktar på äldre dar är det många som slutar gå till tandläkaren. Detta leder både till försämrad livskvalitet och kostnader för samhället.

– God munhälsa har betydelse för den allmänna hälsan. Det handlar inte bara om tuggförmåga utan även om psykologiska och sociala aspekter. För många äldre är till exempel måltiderna en ljuspunkt i tillvaron. God tuggförmåga och munhälsa är förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig och njuta av maten och den sociala samvaron runt matbordet, säger Leena Odebo som arbetar med äldrefrågor vid FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.


Kostsamt och påfrestande

När äldre slutar gå till tandläkaren innebär det att de goda resultaten av skattefinansierat tandvårdsstöd och tandvårdsreformer riskerar att gå förlorade.

– Det är dessutom kostsamt att åtgärda de problem som uppstår när man låtit bli att gå till tandläkaren. Behandlingen kan också vara mycket påfrestande för de äldre, säger Lars Gahnberg, som förestår Centrum för äldretandvård och är professor vid Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet.

I studien Skör och äldre – vad händer med tänder? har man studerat munhälsan hos personer som nyss flyttat till ett äldreboende och kartlagt hur deras tidigare tandvårdskontakter sett ut. Det visade sig att många äldre under tiden före flytten till boendet slutat gå till tandläkaren. Studien visar också att det finns ett tydligt samband mellan avsaknad av tandvårdskontakt och dålig munhälsa.


En fråga som måste upp på agendan

– Mot bakgrund av de här resultaten är det angeläget att äldres mun- och tandvård på ett helt annat sätt än idag kommer upp på agendan, både i kommuner och i tandvården, säger Leena Odebo.

Studien är ett samarbete mellan FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, Centrum för äldretandvård, Folktandvården Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet. Förhoppningen är att studien ska hjälpa personal och beslutsfattare inom tandvård och äldreomsorg att utveckla samarbetet och skapa rutiner som säkrar tandvårdskontakt och gör det möjligt att sätta in förebyggande åtgärder.


Ladda nerKontakt

Leena Odebo
FoU i Väst/GR                                                                                                                           
031-335 50 85, 0702-03 26 67 

Lars Gahnberg
Institutionen för odontologi, Centrum för äldretandvård och Folktandvården Västra Götaland
0706-40 84 18

Senast uppdaterad: 2014-01-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund