GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesplats IFO – en arena för regionalt utbyte

För tolfte gången arrangerade GR Mötesplats IFO, som är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i GR:s medlemskommuner.

Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, inspirera till nytänkande och stärka yrkesrollen. Konceptet är detsamma men innehållet har förändrats utifrån vad deltagarna bidragit med. Bland årets medverkande märktes bland annat Behrang Miri, artist och debattör och Ann-Sofie Lagercrantz, utvecklingsledare i Kalmar kommun. Behrang Miri talade under rubriken Kultur och pedagogik som verktyg för ett inkluderande samhälle och Ann-Sofie Lagercrantz, som har fått pris för sitt jämställdhetsarbete, ställde frågan: Hur tar vi oss från ojämställdhet till jämställdhet?

– Det är fantastiskt att vi för tolfte gången kan erbjuda en arena för kollegialt utbyte och utvecklingsarbete i GR:s medlemskommuner, säger Nicholas Singleton, projektledare på GR för Mötesplats IFO.

Under dagen presenterades också en nyligen avslutad kartläggning av GR-kommunernas arbetsmarknadsinsatser, hur vi kan möjliggöra en långsiktig och hållbar barn- och ungdomsvård i GR och ett utvecklings-och forskningsprojekt, Parenting Young Children (PYC), som handlar om stöd till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar.

Delar av dagen kommer att dokumenteras och ett urval av seminarier samt föreläsarpresentationer kommer att finnas tillgängligt på Mötesplats IFO:s webbplats.

El sistema spelade på Mötesplats IFO.

Senast uppdaterad: 2014-10-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund