GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesplats IFO: dags att anmäla dig om du vill medverka och presentera ditt arbete!          

För 16:e gången arrangerar vi Mötesplats IFO – en dag för och av medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorg.

Syftet med Mötesplats IFO är att lära av varandra, inspirera till nytt tänkande och nya perspetiv samt att stärka yrkesrollen.

För dig som är verksam inom IFO i någon av GR:s medlemskommuner är detta en dag då du kan dela med dig av dina erfarenheter – och ta del av andras.

Vill du medverka och presentera ditt arbete?

Om du vill medverka och presentera ditt arbete kan du göra det i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gränser!

Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium/worksop en utbildningsdag i presentationsteknik.


Viktiga datum

  • Mötesplats IFO äger rum i Göteborg den 8 november 2018.
  • Vill du medverka och presentera ditt arbete? I så fall vill vi ha din intresseanmälan senast den 11 maj 2018.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2018-02-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund