GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesplats IFO 2016

Medarbetare? Chef? Dela med dig av dina erfarenheter! Den 29 november 2016 arrangeras Mötesplats IFO för fjortonde året. 

Dagen är en arena för kollegialt erfarenhetsutbyte för dig som arbetar inom individ- och familjeomsorg i GR:s medlemskommuner. Det är också verksamheterna själva som gör innehållet.

Se dagen som en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till andra! Du kan välja att presentera ditt arbete i form av ett seminarium eller workshop – det är bara fantasin som sätter gränser! Vi erbjuder alla som medverkar med ett seminarium/workshop en utbildningsdag i presentationsteknik.

Fundera över vad du vill sprida till dina kollegor. Senast 29 april 2016 vill vi ha din/er anmälan till Nicholas Singleton.

  1. Läs mer om Mötesplats IFO här

Senast uppdaterad: 2016-03-21 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund