GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Möter du föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar i ditt jobb?

I så fall kanske föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) är något för dig! Nästa år finns det möjlighet att gå grundutbildningen i Göteborg. Sista anmälningsdag är den 8 december.

PYC är ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Syftet med PYC är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.

Vem kan använda PYC?

PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldrastöd.


Utbildning i PYC

För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen omfattar tre dagar och metodstöd ges därefter i grupp vid nio tillfällen över ett års tid. 

Under 2017 erbjuds grundutbildningen i Göteborg, Motala respektive Uppsala. Nytt är att det nu också finns en fördjupningsutbildning i PYC.

  1. Läs mer om PYClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 2016-11-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund