GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap

ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projektledare i Mölndals stad, hälsopedagogen David Mattsson, håller kurser i hälsofrämjande ledarskap.
Vi hälsade på under en utbildningsdag.

Utbildningen är en satsning inom ESF- och GR-projektet HälsoGReppet och riktar sig till chefer inom den tekniska förvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen.

– Sedan 2016 satsar vård och omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen här i Mölndals stad tillsammans på hälsofrämjande arbete. Förvaltningarna gick då ihop för att anställa en hälsopedagog och jag har nu varit på plats i lite över ett år. Vi dockar nu an vårt pågående hälsofrämjande arbete till projektet HälsoGReppet med utbildningar i hälsofrämjande ledarskap för chefer, säger David Mattsson, hälsopedagog, Mölndals stad, lokal projektledare HälsoGReppet.

Vi besökte David Mattsson i Mölndals stadshus under den första utbildningsdagen för året, resultatet ser ni i filmen nedan.

Häng med till HälsoGReppet i Mölndals stad

HälsoGReppets samtliga lokala projekt kommer besökas under projekttiden,
håll därför utkik för fler filmer inom kort.

HälsoGReppet
Ett GR- och ESF-projekt för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

Kontaktperson på GR:

Christina Bouweng Andersson
031-335 53 23, 0707-69 03 43 

Senast uppdaterad: 2018-02-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund