GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Modell för kartläggning, utveckling och bedömning

Validering Väst och Göteborgs Stad (park- och naturförvaltningen, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen) genomför sedan augusti 2015 ett samverkansprojekt. Nu går projektet in i produktionsfas.

Park- och naturförvaltningen har arbetsmarknadspolitiska insatser i form av arbetslag med 10 anställda i varje. Deltagarna i arbetslagen får anställning under en period, normalt 1-3 år, och syftet är att det ska stärka dem att komma närmare arbetsmarknaden. Verksamheten som bedrivs fungerar bra men arbetsledarna saknar en strukturerad modell att följa vid arbetsplatsförlagt lärande och bedömning. Det saknas också ett ”värdeskapande” intyg med legitimitet efter anställningens slut.

Ett av målen med samverkan var att få en modell som ger:

  • mer strukturerad och målinriktad handledning och bedömning som stärker arbetstagaren och fyller på rätt kompetens
  • ökad kvalité i metodarbetet inom lagverksamheten
  • värdeskapande intyg efter anställningen

KUB-modellen blev svaret på detta. KUB står för kartläggning, utveckling och bedömning. KUB-modellen är framförallt till för personer som har eller avser att nå en reell kompetens som inte på ett bra sätt går att bedöma mot svenska skolsystem eller branschkrav. Grunden är att en person under en praktik/provanställning/anställning ska få möjlighet till en strukturerad process för kompetensutveckling och bedömning som leds av en handledare och bedömare certifierad enligt KUB-modellen. Under projektet har stödmaterial tagits fram (enligt KUB-modellen) för tre olika yrken. Ledordet har varit enkelhet.
Modellen bygger på specifika arbetsuppgifter och generella arbetslivskompetenser, och är anpassad till SeQF.

Utvecklingsfasen är över och nu går projektet in i produktionsfas. Fem arbetsledare är utbildade och certifierade handledare och bedömare enligt KUB-modellen. Dessa börjar tillämpa KUB-modellen i tre av arbetslagen under februari. Under våren och hösten 2016 kommer Validering Väst utbilda ytterligare ca 15 arbetsledare inom park- och naturförvaltningen som handledare och bedömare.

KUB-modellen är enkel att överföra till andra verksamheter och enkel att anpassa till andra yrken både på kollektiv- och tjänstemannasidan.

 

Är du nyfiken på att veta mer?

Kontakta Björn Dufva Hellsten.

Läs mer om Validering Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster här.

 

Validering Väst
KUB-modellen

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund