GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mod att utmana – Socialchefsdagarna 2013

Hur modig är du i vardagen? Socialchefsdagarna 2013 handlar om att utmana våra inre rädslor, de som riskerar att få oss att blunda, för att det är mycket enklare så. Till Malmö i september kommer en kvinna som verkligen vågar det – människorättsförkämpen Sahar El-Nadi, som var med på Tahrirtorget under den egyptiska revolutionen 2011. Sahar El-Nadi är en oberoende föreläsare, författare och konsult inom kreativ kommunikation och interkulturella frågor. Dessutom kommer Nina Björk, Lars Trägårdh, Maria Wetterstrand, Marta Szebehely, Jan-Åke Jonsson och många fler föreläsare och seminarieledare. Här kan du ta del av programmetPDF, och här kan du anmäla dig till socialchefsdagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2013-12-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund