GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen.

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet är ett kunskapsstöd med rekommendationer som vänder sig till chefer, verksamhetsansvariga, metod- och kvalitetsutvecklare och personal inom LSS-verksamhet. Kunskapsstödets fokus är hur man kan förebygga och minska utmanande beteende hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Utmanande beteende är ofta ett tecken på att situationens krav och individens förmågor inte matchar varandra och att personen saknar ett sätt att kommunicera detta på.

Utmanande beteende kan ta sig uttryck som utåtagerande, självskadande och socialt problematiskt beteende.

I kunskapsstödet ger Socialstyrelsen rekommendationer på arbets- och förhållningssätt för att förebygga och minska utmanande beteende. Dessa har tagits fram tillsammans med en för uppdraget rekryterad expertgrupp.


Seminarium i höst

GR planerar att genomföra ett seminarium i ämnet under hösten och återkommer med mer information om detta längre fram.


Beställ eller ladda ner

  1. Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontaktperson på GR: Yvonne Witzöe (fd Andersson)

Senast uppdaterad: 2016-01-25 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund