GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mindre matsvinn - en resursfråga

Allt fler uppmärksammar att matsvinn är en viktig miljöfråga. Svinn inom storhushållen kan uppkomma på många olika sätt. Vid tillagning och servering, på grund av felaktig lagring eller att matgästerna inte äter upp det som finns på tallriken. GR anordnade en utbildningsdag på temat mindre matsvinn, den 12 februari 2013. Dagen dokumenterades.

Här kan du ta del av dokumentation från dagenPDF

Myndigheterna har formulerat kon­kreta mål när det gäller att minska spillet i livsmedelskedjan, samt att biologiskt återvinna mer av det matavfall som ändå uppkommer. Mängden svinn måste tydliggöras för att öka medvetandet. Samverkan mellan olika yrkesgrupper är viktig, och kökets personal är navet för att få processen att fungera.

Senast uppdaterad: 2013-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund