GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Medarbetare sökes till läkemedelsprojekt

FoU i Väst/GR söker en sjuksköterska.

Tillsammans med annan personal på FoU i Väst/GR ska du ta fram ett utbildningsmaterial kring omvårdnadsåtgärder som alternativ och komplement till farmakologisk behandling hos äldre. I uppdraget ingår att kartlägga evidensbaserade metoder och förmedla dessa i ett studiematerial och en webbutbildning på ett inspirerande sätt.

Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska med klinisk erfarenhet av att arbeta med äldre. Du har lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Det är ett stort plus om du har forskningserfarenhet och om du tidigare arbetat med att ta fram utbildningsmaterial eller andra typer av texter. Du ska ha goda kunskaper i vetenskaplig metodik och känna dig bekväm med att läsa och värdera vetenskapliga texter på såväl svenska som engelska. Arbetet förutsätter att du både kan arbeta självständigt och i team med personer som har olika professionell bakgrund.

Omfattning

Uppdraget omfattar 30-50 procent under minst sex månader med start senast den 1 december 2013. För rätt person finns eventuellt möjligheten att parallellt arbeta med fler uppdrag kring äldres läkemedelsbehandling och vård av sköra äldre.

Ansökan

Din ansökan inklusive CV skickar du via e-post till Theresa Larsen senast måndagen den 14 oktober.

Frågor?

Om du har frågor som rör tjänsten är du välkommen att kontakta projektledare Theresa Larsen per
E-post eller telefon 0708-68 85 19.


Bakgrund

Sedan flera år tillbaka arbetar FoU i Väst/GR med att förbättra äldres läkemedelsbehandling. FoU i Väst/GR har bland annat tagit fram ett studiematerial som riktar sig till sjuksköterskor och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arrangerat konferenser och dialogseminarier i ämnet. Just nu har FoU i Väst/GR i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram en webbaserad handbok baserad på indikatorerna för god läkemedelsterapi hos äldre.

Senast uppdaterad: 2013-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund