GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mått och mätningar av barns och ungas hälsa och livsvillkor

Nu kan du ladda ner allt material från den workshop som hölls i mitten på september.

– FN:s konvention om barnets rättigheter fyller 25 år i år. Här slås fast att alla barn och unga har rätt till likvärdiga förutsättningar, en god hälsa och en bra start i livet. Att synliggöra barns och ungas hälsa och livsvillkor med hjälp av kunskap och statistik är en nyckelfaktor för att vi ska kunna fatta rätt beslut, vidta rätt åtgärder och följa upp om vi lever upp till våra skyldigheter.

Så inleddes dagen av Annika Ottosson, Rättighetskommitténs kansli, Västra Götalandsregionen.

Denna workshop var ett samarbete mellan FoU i Väst/GR, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Nu kan du ladda ner föreläsarnas presentationer och en sammanfattning av föreläsningar och gruppdiskussioner:Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer & Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2014-10-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund