GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Många vill medverka som föredragshållare på FoU-dagen på den 22:a nordiska kongressen i gerontologi

Det har kommit in 82 abstracts som nu ska gås igenom.

Den 25-28 maj 2014 möts forskare, personal, chefer och beslutsfattare i Göteborg på den 22:a nordiska kongressen om gerontologi.

  En nyhet för i år är att kongressen innehåller en FoU-dag, som vänder sig till dig som vill sprida och ta del av kunskaper om forsknings- och/eller utvecklingsprojekt som bedrivs i anslutning till praktisk/klinisk verksamhet.

  FoU-dagen kommer preliminärt att ha följande teman:

  • Anhöriga till äldre/anhörigstöd
  • Metodutveckling inom äldreomsorgen
  • Bemötande, delaktighet och inflytande
  • Boende för äldre, tillgänglighet
  • Etnicitet, identitet, kön och åldrande
  • Förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter
  • Konst och kultur i äldreomsorgen
  • Mat och måltid
  • Palliativ vård och omsorg
  • Rehabilitering
  • Samverkan och organisering utifrån äldres behov
  • Teknikstöd/innovationer
  • Vård och omsorg i hemmet/hemmet som arbetsplats
  • Äldres hälsa och välbefinnande
  • Äldres läkemedelsbehandling

  Det har kommit in 82 abstracts från praktiskt verksamma, beslutsfattare och forskare som vill medverka på FoU-dagen och nu börjar arbetat med att pussla ihop ett spännande program. Programmet för FoU-dagen beräknas vara klart i slutet av februari. Då kommer det också att finnas på kongressens webbplats.


  Språk

  Under FoU-dagen kommunicerar vi på svenska, norska eller danska. På kongressen i övrigt är det engelska som gäller.


  Datum

  Kongressen äger rum den 25-28 maj 2014. FoU-dagen är den 27 maj. Det går bra att delta på hela kongressen eller enbart på FoU-dagen.


  Kostnad

  Anmäl dig redan nu! Avgiften för medverkande och deltagare på FoU-dagen är 1 500 kr exkl moms. Detta pris gäller fram till och med den 17 mars.


  Frågor

  Kongressen arrangeras av Nordisk Gerontologisk Förening i samarbete med Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och FoU i Väst/GR. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Leena Odebo.


  Publicerad 2014-01-20

  Senast uppdaterad: 2014-10-14 

  Kommunal samverkan — regional styrka

  GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
  GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
  Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

  Twitter
  Facebook
  Youtube
  Rss
  Prenumerera
  LinkedIn
  Göteborgregionens Kommunalaförbund