GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Lupp-konferens: Om ungas villkor, värderingar och vägval i sex GR-kommuner

På en heldagskonferens i Göteborg den 6 maj presenterades och diskuterades enkätsvaren från ungdomsenkäten Lupp 2013 som genomförts i sex av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal och Tjörn.

De lokala resultaten och erfarenheterna ramades in av presentationer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen) och Regionförbundet i Kalmar län. GR/FoU i Väst lyfte det regionala perspektivet på undersökningen och presenterade några fördjupande analyser ur den regionala rapport som kommer före sommaren.

Kommunernas Lupp-rapporter kommer inom kort att finnas tillgängliga på MUCF:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Föreläsarnas presentationer hittar du här.

Senast uppdaterad: 2015-01-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund