GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Lokalt stöd i social hänsyn vid upphandling

De senaste åren har social hänsyn i upphandling varit i fokus och flera kommuner har arbetat med detta som ett verktyg för att få ut arbetslösa på arbetsmarknaden. På nationell nivå har möjligheterna med social hänsyn vid upphandling uppmärksammats och diskuterats.

Jörgen Larzon och Lisbeth Ringdahl.

IOP – idéburet offentligt partnerskap är en relativt ny modell som också uppmärksammats och som kan bidra till nya samarbetsformer och stärka samspelet mellan den sociala ekonomin och det offentliga.

GR har beviljats projektpengar från VGR för att bidra till att regionen uppnår de mål som är satta i tillväxtprogrammet VG2020. Projektet syftar till att öka kunskapen inom GR-kommunerna om social hänsyn vid upphandling och idéburet offentligt partnerskap. I projektet finns två projektledare. Jörgen Larzon som främst kommer att arbeta med den del som handlar om social hänsyn samt Lisbeth Ringdahl som kommer att arbeta med IOP.

I slutet av september bjuds GR-kommunerna in till en dag för kunskap om och inspiration till hur social hänsyn i upphandling och IOP kan vara en väg in på arbetsmarknaden för de som står utanför arbetslivet. Konferensen riktar sig till personal och chefer inom upphandling, näringsliv, arbetsmarknadsverksamhet, vuxenutbildning samt ideella sektorn.

– Efter konferensen finns möjlighet för respektive kommun att boka tider för lokal konsultation under hösten 2015. Där får ni ett stöd som möter upp er i utvecklingen av ert eget arbete med social hänsyn i upphandling som arbetsmarknadsverktyg och IOP, säger Jörgen Larzon, projektledare, GR.

– Vårt mål är att nå bredare än arbetsmarknadssektorn. Vi vill gärna engagera exempelvis upphandlare, näringslivskontor och sociala företag också, säger Lisbeth Ringdahl, projektledare, GR.

I nuläget har Härryda, Lerum, Mölndal, Alingsås, Stenungsund, Kungälv, Tjörn och Lilla Edet anmält intresse av att delta.


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2017-01-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund