GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Lisbeth Lindahl från FoU i Väst/GR föreläser i riksdagen

Hon är inbjuden av riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (FP) och Lars Eriksson (S) för att tala om äldres förutsättningar för att bo kvar hemma längre.

Seminariet vänder sig till riksdagens ledamöter och äger rum den 16 april.


Seminarieprogrammet i sin helhet ser ut såhär:
 

Dagens utmaningar:

Den demografiska utvecklingen och otillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet
Ewa Samuelsson , regeringens särskilda utredare och Ulrika Hägred, utredningssekreterare för utredningen om en förbättrad bostadssituation för äldre

Så mycket kan en medelstor svensk kommun spara genom att förbättra tillgängligheten - exempel från Örebro
Lillian Müller, Författare till boken ”Ett samhälle för alla”, Tillgänglighetssamordnare i Trelleborgs kommun

Vinster med god tillgänglighet i bostäderna – exemplet Gôrbra för äldre
Lisbeth Lindahl, Forskare, FoU i Väst/GR


Vill du veta mer om boende för äldre?

Senast uppdaterad: 2016-05-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund