GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Leva livet" med demenssjukdom

Temat för 2015 års demenskonferens i göteborg är "Leva livet" med demenssjukdom. Ambitionen är att ge inspiration för att demenssjuka ska ha ett fullvärdigt liv trots de begränsningar som sjukdomen ger.

Det är åttonde året som GR har glädjen att kunna erbjuda en konferens som vänder sig till förtroendevalda och personal som har ansvar för vården och som möter personer med demenssjukdom. 13 november är datumet för årets konferens.

Utdrag ur programmet:

 • Att förebygga läkemedelsbiverkningar, fallolyckor och depressioner hos gamla människor​
  Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus, känd från TV-programmet Sveriges bästa äldreboende

 • Värdegrund i praktiken – hur gör man då?
  Charlotte Roos, sjuksköterska, tidigare enhetschef och nu doktorand i forskningsprojektet Nationell värdegrund inom äldreomsorgen – de äldres och personalens perspektiv

 • Senaste nytt och forskning kring demenssjukdomar
  Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet

 • Handtag, famntag klapp eller kyss – hur möter vi sexualitet och relationer inom vården
  Gunilla Matheny, distriktssjuksköterska, beteendevetare, författare och initiativtagare till högskoleutbildning för anhörigstödjare i kommunen

 • I huvudet på Claes Malmberg, minnesvärd i Alzheimer Sverige


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2015-09-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund