GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Leva livet" med demenssjukdom

Temat för 2015 års demenskonferens den 13 november var "Leva livet" med demenssjukdom. Ambitionen med dagen är att ge inspiration för att demenssjuka ska ha ett fullvärdigt liv trots de begränsningar som sjukdomen ger.

Här kan du ta del av en samlad dokumentation från dagen och föreläsarnas presentationer:

Presentationer

Kontaktperson: Karin Westberg


Senast uppdaterad: 2015-11-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund