GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Lågaffektivt bemötande vid missbruk/beroende

Seminariet Komplexitet och framgångsfaktorer – hur gör vi när det missbrukas i våra boenden? arrangerades nyligen av Psykiatrisamordningen i Göteborgs Stad.

Åhörarna kom främst från Göteborg men representation fanns från kranskommun.

Hur kan vi förstå missbruket? Hur kan vi använda pedagogiska strategier utifrån kunskapen om lågaffektivt bemötande?

I fokus stod betydelsen av en ökad förståelse för:

  • Kognitiva funktionsnedsättningar – hitta rätt nivå av kravanvändning
  • Stress & belastning - ökar det problemskapande beteende

Grunden för strategierna kommer från Bo Hejlskov Elvéns, leg.psykolog om hur man kan förstå och möta problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder.

Lotta Lindholm, utvecklingsledare på Social resursförvaltning, Göteborgs Stad berättade om utvecklingen och erfarenheter av dessa pedagogiska strategier kopplade till arbetet inom missbruks/beroendeområdet.


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Yvonne Witzöe, planeringsledare på FoU i Väst/GR.

Senast uppdaterad: 2016-11-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund