GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Kvalificerad processledare – uppskattad utbildning som nu erbjuds igen  

Under 2016 erbjuds utbildningen Kvalificerad processledare igen.

GR har tillsammans med KTH genomfört utbildningen Kvalificerad processledare tre gånger i Västsverige sedan 2012. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. 

- Utbildningen kombinerar ny forskning på området med praktisk erfarenhet, på så sätt är den unik. Lärarna har praktisk erfarenhet så att de kan omsätta teorier i praktiken. Utbildningen ger också ett individuellt stöd att utifrån personliga förutsättningar klara en komplex uppgift. Vi har fått väldigt positiva utvärderingar, säger prof em, Carl-Johan Engström, en av kursledarna. 

Under 2016 erbjuds utbildningen för fjärde gången.

 

Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund